Medical Quant jest nowatorska firmą specjalizującą się w tworzeniu i produkcji produktów medycznych z wykorzystaniem medycyny kwantowej (QM) i technologii lasera niskopoziomowego, służących do celów terapeutycznych. Medycyna kwantowa jest udoskonaloną metodą, która m.in. wykorzystuje terapeutyczne efekty rożnych pól elektromagnetycznych. Dzięki medycynie kwantowej znacznie przyspieszają się naturalne procesy wewnątrz żywych komórek a także wspomagany jest proces leczenie w przypadku zaburzeń wewnątrz komórek (np. w czasie choroby.
Medical Quant stworzył serię nowoczesnych urządzeń do nieinwazyjnego leczenia bólu i ran. Wielofunkcyjność produktu pozwala na korzystanie z urządzenia zarówno w szpitalach jak i w warunkach domowych. W jednym urządzeniu połączono różnego rodzaju promieniowania: promieniowanie laserowe, pulsująca podczerwień, widzialne światło czerwone oraz statyczne pole magnetyczne. Takie połączenie zapewnia pozytywne efekty synergiczne dla organizmu człowieka. Produkty firmy Medical Quant były wielokrotnie testowane i ich terapeutyczne działanie zostało udowodnione. Mówi się także o pozytywnym działaniu w przypadku: łagodzenie bólu, gojenia się ran, a także w przypadku całego aparatu chodzenia.